Σύντομο Ιστορικό Επιχείρησης

Το giftland.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της ομόρρυθμης εταιρίας « Π. Σουλιώτης και Σια Ο.Ε.» (εφεξής «Η Εταιρία»), νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.