Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για να είναι αυτές οι διαδικασίες κατανοητές για εσάς, θα θέλαμε να σας δώσουμε μια γενική εικόνα αυτών των διαδικασιών με τις ακόλουθες πληροφορίες. Για να διασφαλίσουμε δίκαιη επεξεργασία, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον  Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Γενικές πληροφορίες

Online Πληρωμές

Από το χρήστη ζητείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά τη διαδικασία παραγγελίας, ζητείται το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και στην περίπτωση που επιλεχθεί ως τρόπος πληρωμής η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ζητείται ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Η χρέωση πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, η πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα υπολοίπου, ώστε να καλύπτεται η αξία της παραγγελίας, ενώ η απόδειξη λιανικής πώλησης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και της πληρωμής. Σε περίπτωση που απορριφθεί η συναλλαγή από την αρμόδια Τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο, τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την  Εταιρία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν η πουληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία με την άρση του απορρήτου (Ν.2225/1994) η τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στην βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες ή θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται πιο κάτω.

Υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση τον νόμο είναι η Giftland , 55134 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 118385

E-mail: info@giftland.gr

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Η χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο όρος προστασίας δεδομένων “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Η διεύθυνση IP μπορεί επίσης να είναι προσωπική ημερομηνία. Μια διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί σε κάθε συσκευή συνδεδεμένη στο Internet από τον ISP έτσι ώστε να μπορεί να αποστέλλει και να λαμβάνει δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε εσείς.

Τα δεδομένα τα οποία η εταιρεία μας επεξεργάζεται είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα, ΑΦΜ. Η επεξεργασία αυτή γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της εκτέλεσης της παραγγελίας σας η για πληροφόρηση που έχετε ζητήσει. Τα δεδομένα αυτά  μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν από συνεργάτες μας, πάντα μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης της παραγγελίας, και δεν μεταφέρονται εκτός ΕΟΧ. Όλοι οι εργαζόμενοι μας καθώς και οι συνεργάτες μας έχουν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης του ΓΚΠΔ.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδιαίτερα τον ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων από εμάς γίνεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας (Άρθ. 6 παρ. 1, παρ. α), εκτέλεση σύμβασης, ή μετά από αίτημά σας για τη εκτέλεση προ-συμβατικών μέτρων (Άρθ. 6 § . 1 β), η για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 γ) ή εάν απαιτείται η επεξεργασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, εκτός αν τα Θεμελιώδη δικαιώματα σας και ελευθερίες σας απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών μας. Αυτές οι νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης μπορούν να προκύψουν ιδίως από εμπορικούς ή φορολογικούς, η άλλους κανονισμούς.

Παροχέας τεχνικών υπηρεσιών

Τα δεδομένα του ιστοτοπου μπορεί να επεξεργάζονται και από τους  διακομιστές των παρόχων τεχνικών υπηρεσιών που τους έχουν ανατεθεί για το σκοπό αυτό. Αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο μετά από ρητή εντολή και υποχρεούνται συμβατικά να εξασφαλίζουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Έχουν επίσης υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας μέσα στα πλαίσια της μεταξύ μας συνεργασίας.

Επεξεργασία αρχείων καταγραφής διακομιστών

Στην καθαρά ενημερωτική χρήση του ιστοτόπου μας, πρώτα απ ‘όλα, αποθηκεύονται αυτοματοποιημένες (δηλ. όχι μέσω καταχώρησης) γενικές πληροφορίες, τις οποίες ο φυλλομετρητής σας μεταδίδει στον διακομιστή μας. Αυτά περιλαμβάνουν εξ ορισμού τον τύπο / έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τη σελίδα που επισκέφθηκε, τη σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως (διεύθυνση URL παραπομπής), τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή και τον κωδικό κατάστασης HTTP(S). Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να διαφυλαχθούν τα νόμιμα συμφέροντά μας και βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR. Αυτή η επεξεργασία αφορά την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.

Επικοινωνία και ερωτήσεις

Ο ιστότοπός μας περιέχει φόρμες επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας στείλετε μηνύματα ή να ζητήσετε μια προσφορά για τις δραστηριότητες μας. Για το αίτημα επικοινωνίας χρειαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κείμενο του μηνύματος για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτό σηματοδοτεί το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης και μπορεί να αναγνωριστεί από τον διακομιστή ιστού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies (“Persistent Cookies”) για την ανάλυση του ιστοτόπου μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Εφόσον η χρήση των cookies έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτό βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR. Αυτή η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης (browser) ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε βασικά να αντιταχθείτε στη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Τα δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενος, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Έχετε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ να ζητήσετε πληροφορίες για το εάν και εάν ναι, σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ή όχι.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας με βάση το άρθρο 20 (δικαίωμα στη φορητοτητα). Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει θα σας δοθούν σε μηχαναγνωσιμη μορφή για να μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (direct marketing), έχετε σύμφωνα με το άρθρο. 21, παρ. 1 το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή εναντίωσης.
  • Εφόσον κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε δώσει τη συναίνεση σας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, αυτή  μπορεί ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας έως τη στιγμή της ανάκλησής της με βάση τη συγκατάθεση.

Καταγγελία σε ρυθμιστική αρχή

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 (www.dpa.gr).

Start typing and press Enter to search

Καλάθι Αγορών

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.